Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie art. 13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) - dalej u.d.p.p.w., zawęzić katalog oferentów (o którym mowa w art. 3 ust. 3. u.d.p.p.w.) tylko do tych którzy posiadają siedzibę na terenie danego województwa? Czy właściwym jest aby oferent prowadził tylko działalność na terenie danego województwa a siedzibę miał w innym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?