Czy można w druku RP-7 pisać kwoty premii na podstawie regulaminów, jeśli wynika z nich kwota premii na poszczególnych stanowiskach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się do naszej spółki o wystawienie RP-7 dla byłego pracownika na podstawie angaży. Pracownik wynagradzany był stawką miesięczną, w angażach jest też zapis o prawie do premii regulaminowej. Nie zachowały się dokumenty dotyczące czasu pracy ani karty wynagrodzeń.

Jak należy sporządzić RP-7?

Czy można wpisać kwoty premii na podstawie regulaminów, jeśli wynika z nich kwota premii na poszczególnych stanowiskach?

Czy można ją wyliczyć samodzielnie i wpisać do Rp-7, jeśli podana jest jako procent od wynagrodzenia zasadniczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX