Czy można uzyskać pozwolenie na budowę II etapu po 4 latach od zakończenia etapu I? - OpenLEX

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę II etapu po 4 latach od zakończenia etapu I?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku, rozbudowa planowana była w drugim etapie. Zagospodarowanie zostało zatwierdzone również dla drugiego etapu w pozwoleniu pierwotnym. Na II etap nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę (brak zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego). Inwestor zakończył I etap inwestycji. Po 4 latach chce uzyskać pozwolenie na budowę II etapu.

Czy jest to możliwe, czy decyzja zatwierdzająca zagospodarowanie wygasła i nie ma już takiej możliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX