Czy można uznać, że umowa nie przestała wiązać strony umowy po upływie terminu na ich realizację w sytuacji niewywiązania się przez zamawiającego z obowiązku umownego i niezrealizowania umów w minimalnej wysokości na poziomie 50% wartości przedmiotu zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków objętych programami lekowymi zawarł umowy z dostawcami produktów leczniczych na okres 12 miesięcy. Zamawiający po upływie terminu realizacji umów chce dokonać ogłoszenia o ich wykonaniu.

Czy można uznać, że umowa nie przestała wiązać strony umowy po upływie terminu na ich realizację w sytuacji niewywiązania się przez zamawiającego z obowiązku umownego i niezrealizowania umów w minimalnej wysokości na poziomie 50% wartości przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX