Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 27.03.2020 r. wydane zostały decyzje określające kwotę nienależnie pobranych świadczeń oraz zobowiązujące do zwrotu. Pani, która nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze ma nadal przyznane i pobiera to świadczenie.

Dnia 20.05.2020 r. do tutejszego organu wpłynął zwrot listu – zawierającego decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach, z adnotacją, iż adresat nie odebrał awizowanej przesyłki dnia 21.04.2020 r. (wtedy też zapadła decyzja o zwrocie awizowanej przesyłki do nadawcy).

Czy można uznać, że od czerwca 2020 r. decyzje żądające zwrotu są ostateczne oraz rozpocząć postępowanie egzekucyjne względem należności (potrącenie z bieżąco wypłacanych świadczeń miałoby miejsce dnia 19.06)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?