Czy można uznać oświadczenie za wniosek o świadczenie wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Karta pobytu z adnotacją ''Dostęp do rynku pracy" wnioskodawcy była ważna do 01.03.2020 r. (czyli przed wprowadzenie okresu stanu zagrożenia, tj. 14.03.2020 r.). Informacja przyznająca świadczenie wychowawcze na dziecko zakończyła się 30.03.2020 r.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w dniu 22.11.2019 r. do Urzędu Wojewódzkiego (czyli przed wprowadzeniem okresu stanu zagrożenia, tj. 14.03.2020 r.). Obecnie strona czeka na wydanie karty pobytu. W październiku złożył oświadczenie z prośbą o wypłatę 500+.

Czy mam uznać to oświadczenie za wniosek o świadczenie wychowawcze?

Jakie powinno być postępowanie administracyjne?

Czy w przypadku wysłania wezwania do dostarczenia karty pobytu mogę pozostawić zakładając, że oświadczenie to wniosek, bez rozpatrzenia?

Czy przysługuje stronie wyrównanie od marca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX