Czy można uznać kwalifikacje nauczycielki uzyskane na Ukrainie dla kandydatki na stanowisko psychologa w poradni... - OpenLEX

Czy można uznać kwalifikacje nauczycielki uzyskane na Ukrainie dla kandydatki na stanowisko psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zatrudnić w poradni psychologiczno-pedagogicznej na stanowisku psychologa osobę, która ukończyła pięcioletnie studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej oraz uzupełniające studia magisterskie w Kijowie,  Centrum Naukowo-Konsultacyjne Otwartego Nauczania? Studia odbywane w roku szkolnym 2001/2002, 2002/2003 (cztery semestry), otrzymała dyplom ukończenia w 2003 r. Osoba ta posiada zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 04.05.2004 r. stwierdzające, że dyplom wydany przez Międzyregionalną Akademię Zarządzania Personelem w Kijowie (Ukraina), ukończenie studiów w latach 1998-2003 jest równoważny, z dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytułem zawodowym magister nadanym w Rzeczpospolitej Polskiej. Na zaświadczeniu widnieje zdanie "okres studiów w trybie zaocznym, kształcenie na odległość zgodnie z programem wynosi 5 lat".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?