Czy można utworzyć w szkole oddział integracyjny, w którym nie znajdzie się nauczyciel wspomagający?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy szkołą podstawową z oddziałami ogólnodostępnymi. Trzech uczniów z jednego oddziału dostarczyło orzeczenia o kształceniu specjalnym. Czy mogę w szkole otworzyć z tej klasy oddział integracyjny? Uczniów w oddziale jest ogółem 15, w tym 3 uczniów posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym. Statut szkoły przewiduje możliwość tworzenia w szkole oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych, jednak do tej pory nie było takiego oddziału w szkole. Wychowawca tej klasy posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej pozwalające na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach. Orzeczenia nie zawierają z kolei wytycznych do zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Czy mogę utworzyć oddział integracyjny i czy może ten oddział mieć tylko jednego nauczyciela (wychowawcę) i nie będzie w nim drugiego nauczyciela wspomagającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX