Czy można utworzyć grupę międzyszkolną, jeżeli w szkole na naukę etyki zgłosi się sześciu uczniów? - OpenLEX

Czy można utworzyć grupę międzyszkolną, jeżeli w szkole na naukę etyki zgłosi się sześciu uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole ponadpodstawowej (technikum) mają być prowadzone zajęcia z etyki. Na uczestnictwo w zajęciach w całej szkole wyraziło zainteresowanie tylko 6 uczniów.  Czy organ prowadzący może zdecydować, aby grupa licząca max 6 osób stanowiła jedną grupę w szkole, a na zajęcia uczęszczaliby uczniowie z różnych klas I,II,III i IV? Czy można utworzyć grupę międzyszkolną do której uczęszczaliby uczniowie z technikum i liceum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX