Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta 27.02.2017 r. utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 marca 2017 r. została zgłoszona do ubezpieczenia jako osoba współpracująca z mężem prowadzącym działalność gospodarczą. Oświadczyła, że nie osiąga z tego tytułu żadnych przychodów, a przychody i koszty rozlicza w US wyłącznie mąż. Przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek rodzinny i 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019 US pokazał u Pani dochód. Okazało się, że miała Pit 11 z UP z zasiłku dla bezrobotnych i z ZUSu z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, bo 19.10.2017 r. urodziła dziecko. Utraciłam dochód z UP, a ten z ZUSu pozostawiłam doliczając do tego dochód męża z działalności. Kryterium zostało przekroczone i została wydana decyzja odmowna na pierwsze dziecko na 500+ i odmowna na zasiłek rodzinny na dwoje dzieci. Pani przyszła ponownie w listopadzie z drukiem UE1 (oświadczenie do ZUS osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem w okresie od 18.10.2018 r. do 17.09.2021 r. i chce żeby jej dochód utracić - wtedy zakwalifikuje się do odmówionych świadczeń).

Czy można utracić zasiłek z ZUS, jeśli nie zgłaszała go jako dochodu uzyskanego, a pobierała w poprzednim okresie świadczenia?

Ponadto w aktach sprawy jest to oświadczenie złożone w poprzednim okresie, że nie osiąga żadnych przychodów z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia jako osoba współpracująca.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?