Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient samotnie gospodarujący do końca października miał przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką. Jest to Jego jedyny dochód. Od listopada nie będzie pobierał tego świadczenia. W dniu 31 października złożył wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.

Czy rozpatrując wniosek można przyznać zasiłek na październik w kwocie 90,50 zł, a od listopada w kwocie 350,50 zł, czy też należy przyznać zasiłek tylko na październik, a w listopadzie przeprowadzić aktualizację wywiadu, utracić dochód z października, przyjąć dochód z listopada, tj. 0 zł i przyznać zasiłek od listopada w ww. kwocie?

Czy można utracić dochód, który osoba pobrała jeszcze w miesiącu, w którym złożyła wniosek o przyznanie pomocy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?