Czy można usytuować budynek usługowy przy granicy z sąsiednią działką, która jest przeznaczona w mpzp wyłącznie pod stację transformatorową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można usytuować budynek usługowy na działce budowlanej, ścianą bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką, która jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania wyłącznie pod stację transformatorową (powierzchnia ok. 75 m2), uznając ją tym samym za działkę nie będącą "działką budowlaną"?

Czy w takim przypadku odległość od granicy projektowanego budynku powinna być zgodna z § 12 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. (żadna z pozostałych przesłanek § 12 r.w.t. nie uprawnia do zabudowy w granicy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX