Czy można ustanowić zastaw rejestrowy na odnawialnym źródle energii?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Więch-Barchan Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2020 r.

PYTANIE

Czy można ustanowić zastaw rejestrowy na OZE (odnawialnym źródle energii np. instalacji fotowoltaicznej, kolektorach słonecznych czy pompie ciepła)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, pod którą pozycją katalogu w rejestrze zastawów należałoby dokonać wpisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX