Czy można ustanowić jednego kierownika budowy dla wszystkich części zamówienia na roboty budowlane? - OpenLEX

Czy można ustanowić jednego kierownika budowy dla wszystkich części zamówienia na roboty budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2017 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadzi inwestycję budowlaną dotyczącą modernizacji szpitala. Zakres robót ujęty został w jednym pozwoleniu na budowę, jednakże roboty wykonywane są według podziału na zadania, które są i będą realizowane w zależności od posiadanych środków lub możliwości pozyskania dofinansowania. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe ustalenie dat i zakresów robót. W dotychczasowych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na poszczególne zadania (4 w toku) zamawiający żądał, aby każdy wykonawca posiadał kierownika budowy. Dla poszczególnych realizowanych zadań zostały wydane oddzielne dzienniki budowy (pomimo iż zadania są objęte jednym pozwoleniem na budowę i jedną dokumentacja projektową).

W związku z powyższym stanem oraz wątpliwościami nadzoru budowlanego proszę o wyjaśnienie, czy szpital jako zamawiający i inwestor jest zobligowany do posiadania jednego kierownika budowy dla całego zadania inwestycyjnego, czy też dopuszczalne jest posiadanie kierowników budowy oddzielnie dla każdego z realizowanych zadań w ramach jednego pozwolenia na budowę? Z uwagi na fakt, iż zamawiający nie jest w stanie określić w przyszłości, które zadania będą realizowane w jakim czasie oraz zakresów tych zadań (uzależnione to jest od posiadanych środków), zamawiający nie jest w stanie określić przedmiotu zamówienia dla usługi kierownika budowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?