Czy można ustalić miejsce badania jakości ścieków przemysłowych będących mieszaniną wód opadowych i roztopowych i ścieków... - OpenLEX

Czy można ustalić miejsce badania jakości ścieków przemysłowych będących mieszaniną wód opadowych i roztopowych i ścieków przemysłowych po zmieszaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód ścieków przemysłowych będących mieszaniną: - wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachów budynków i parkingów oraz - ścieków przemysłowych - wód opadowych i roztopowych pochodzących z miejsc magazynowania odpadów. W istniejącym systemie kanalizacji nie ma możliwości badania oddzielnie jakości wód opadowych i ścieków, ponieważ system składa się z wielu wylotów odprowadzających wody i ścieki i mieszających się.

Czy można ustalić miejsce badania jakości ścieków przemysłowych będących mieszaniną wód opadowych i roztopowych i ścieków przemysłowych po zmieszaniu?

Zarówno ścieki jak i wody opadowe i roztopowe powstają w wyniku opadów atmosferycznych, a więc będą odprowadzane w tym samym czasie (nie ma żadnych zbiorników na ścieki).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX