Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można uprawomocnić decyzję o warunkach zabudowy, jeśli okres na wniesienie odwołania upłynął pomiędzy 13.03.2020-31.03.2020?

Strony nie wniosły odwołania.

Czy przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. oraz jej zmian działają z mocą wsteczną i czy wobec tego termin na wniesienie odwołania, który kończył się np. 30.03.2020 uległ zawieszeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?