Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej przed 22.02.2016 r. na czas określony do 30.06.2019 r. w celu uniknięcia przekształcenia się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony, należy traktować jako wypowiedzenie z przyczyny niedotyczącej pracownika i stosować przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?