Czy można umorzyć opłatę za usunięcie drzew w przypadku obumierającego nasadzonego drzewa? - OpenLEX

Czy można umorzyć opłatę za usunięcie drzew w przypadku obumierającego nasadzonego drzewa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta prowadzi postępowanie w sprawie umorzenia opłaty ustalonej w decyzji z 08.05.2014 r. za usunięcie 27 szt. drzew. Organ udzielił zezwolenia na usunięcie ww. drzew pod warunkiem zastąpienia ich 27 sztukami drzew. Za usunięcie drzew została naliczona opłata, która została odroczona na okres 3 lat. Podmiot dokonał nasadzeń 27 sztuk świerków, co potwierdzono podczas wizji w terenie przeprowadzonej w dniu 26.11.2014 r. Natomiast w trakcie wizji 06.03.2018 r. ustalono, że drzewa w ilości 3 sztuk obumarły, jedno jest zamierające (zły stan zdrowotny), a pozostałe drzewa zachowały żywotność. Postępowanie wykazało, że przyczyną obumarcia drzew jest wystąpienie szkodnika (ochojnika), konkurencyjność innych wyższych gatunków (utrudnione warunki siedliskowe), przemarznięcie, choroby grzybowe. Podmiot nie wykazał, że podjął jakiekolwiek czynności mające na celu zachowanie żywotności drzew.

Czy można umorzyć opłatę za usunięcie drzew?

Czy należy odmówić umorzenia opłaty za usunięcie trzech drzew?

W jaki sposób należy wyliczyć opłatę, w której należy odmówić umorzenia dot. trzech obumarłych drzew?

Czy można umorzyć opłatę w przypadku obumierającego drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX