Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny, który został uznany decyzją za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i ma odebrane prawo jazdy, złożył obecnie w tutejszym organie wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Wystąpiliśmy do Komornika Sądowego, czy dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze swoich zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% bieżąco ustalonych alimentów i wezwaliśmy go w celu przeprowadzenia wywiadu i złożenia oświadczenia majątkowego (była to przyczyna zatrzymania prawa jazdy). Dłużnik zgłosił się obecnie do tutejszego organu, przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenie majątkowe, natomiast od komornika przyszła odpowiedź, że dłużnik nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze swoich zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% bieżąco ustalonych alimentów.

Czy umorzyć decyzją postępowanie w sprawie wniosku dłużnika o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, czy inaczej zakończyć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?