Czy można ukarać pracownika karą porządkową upomnienia za dezorganizację pracy i utrudnianie pracy innym współpracownikom... - OpenLEX

Czy można ukarać pracownika karą porządkową upomnienia za dezorganizację pracy i utrudnianie pracy innym współpracownikom poprzez częste zwolnienia lekarskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można ukarać pracownika karą porządkową upomnienia za dezorganizację pracy i utrudnianie pracy innym współpracownikom poprzez częste zwolnienia lekarskie?

Pracownik pracuje na stanowisku technicznym wiążącym się ze sprawdzaniem kosztorysów, przygotowywaniem kosztorysów do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, kontaktem z wykonawcami, gdzie niejednokrotnie prace muszą być wykonywane w określonym terminie. Często się zdarza, że gdy ma do wykonania jakiś ważny projekt, gdy trzeba wykonać określone czynności "pod presją czasu" idzie na zwolnienie lekarskie, nie informując swojego przełożonego czy współpracowników (czasem są to planowane wcześniej zabiegi), pozostawiając niedokończone projekty, zaczęte SIWZ-y czy też umawiając się z wykonawcami i nie przychodząc na te spotkania. W takim przypadku współpracownicy są zmuszeni (oprócz wykonywania swoich obowiązków) do dokończenia pracy za pracownika przebywającego na zwolnienie lekarskie i zaczynają się powoli buntować.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?