Czy można ująć w PKPiR zakup wikliny od osób fizycznych nie będących osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz rolnikami ryczałtowymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza, prowadząca książkę przychodów i rozchodów zakupuje wiklinę oraz płoty wiklinowe od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz nie będących rolnikami ryczałtowymi. Zakupiona wiklina wykorzystywana jest do produkcji płotów wiklinowych, które stanowią towar sprzedawany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zakupione płoty wiklinowe od osób fizycznych stanowią towar sprzedawany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy istnieją możliwości ujęcia zakupionej wikliny i płotów wiklinowych od osób fizycznych nie będących osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz rolnikami ryczałtowymi w kosztach uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Czy jest możliwość ujęcia wyżej wymienionych wydatków na podstawie dowodu wewnętrznego zawierającego nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową, wartość? Jeśli nie możliwości ujęcia kosztu na podstawie dowodu wewnętrznego to jak udokumentować zakup wikliny i płotów wiklinowych od osób fizycznych w KPIR aby mógł stanowić koszt uzyskania przychodu? Firma zakupuje również wiklinę od rolników ryczałtowych. Wiklina stanowi materiał do produkcji płotów wiklinowych, które są towarem sprzedawanym w działalności gospodarczej. Zdarza się jednak, ze rolnik nie chce udostępnić danych do wystawienia faktury RR. Czy taki zakup można ująć w książce przychodów i rozchodów dowodem wewnętrznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX