Czy można udzielić informacji publicznej w zakresie ilości osób wykazanych w konkretnej deklaracji o wysokości opłaty za... - OpenLEX

Czy można udzielić informacji publicznej w zakresie ilości osób wykazanych w konkretnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urząd gminy w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej może udzielić informacji o liczbie osób wskazanych pod konkretnym adresem w deklaracji będącej podstawa naliczenia opłaty za odbiór śmieci? Czy taka informacja jest objęta tajemnica skarbową w świetle przepisów Ordynacji podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX