Czy można udzielić bezpłatnego urlopu pracownikowi biblioteki, który został powołany na stanowisko dyrektora? - OpenLEX

Czy można udzielić bezpłatnego urlopu pracownikowi biblioteki, który został powołany na stanowisko dyrektora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony na stanowisku bibliotekarza w gminnej bibliotece publicznej zostały powierzone obowiązki dyrektora na czas określony. Następnie, po przeprowadzonym konkursie został powołany zarządzeniem wójta na dyrektora na czas określony (jednostka nie znajduje się w wykazie samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu).

Czy można udzielić urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika i nie rozwiązywać umowy, czy też należy rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony na stanowisku bibliotekarza, na zasadzie porozumienia stron, i wydać świadectwo pracy?

Kto powinien w tym przypadku wykonać czynności z prawa pracy, tj. udzielić urlopu bezpłatnego, czy też rozwiązać umowę z pracownikiem?

W przypadku możliwości udzielenia urlopu bezpłatnego, czy ten okres zatrudnienia jako bibliotekarza zalicza się do dodatku stażowego dla dyrektora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX