Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek o udostępnienie wniosków i dokumentacji oraz zezwoleń na zbieranie odpadów z lat 2001-2014 na podstawie udostępnienia informacji o środowisku oraz o udostępnienie informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem udostępnienia zawieranych przez przedsiębiorców umów najmu terenu. Artykuł 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. stanowi, że magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Organ w celu spełnienia przepisów prawa zwraca się do wnioskodawcy o przedłożenie stosownych dokumentów, potwierdzających powyższe, w przypadku gdy organ stwierdził, że wnioskodawca nie jest właścicielem danego terenu.

W związku z powyższym czy starosta może udostępnić umowy najmu terenu, które zawierają informacje gospodarcze, ekonomiczne i handlowe?

Czy w przypadku odmowy udostępnienia umów najmu należy wydać decyzję odmowną, pomimo udostępnienia pozostałych informacji i danych dotyczących konkretnego postępowania w zakresie zbierania odpadów, czy wystarczy o tym wyłączeniu poinformować zwykłym pismem?

Czy umowy najmu terenu załączone do wniosków o wydanie decyzji na zbieranie odpadów to informacje o środowisku lub informacje publiczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?