Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczelnia wyższa w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła zajęcia on-line ze studentami w czasie rzeczywistym. Uczelnia za pomocą wybranego przez siebie programu np. zoom umożliwia za pomocą wideokonferencji odbycie zajęć. Wykłady nagrywane są przez wykładowców z racji uzasadnionego interesu administratora - wykazanie, iż realizują zajęcia.

Czy można udostępnić studentom, którzy już byli na zajęciach oraz tym, którzy zajęcia ominęli nagranie z wykładu - w celach osobistych tj. nauki i utrwalenia wiedzy? Pytanie rodzi problem, ponieważ czasami ktoś zabiera głos i włącza swoją kamerkę (wizerunek). Jest to grupa studentów, w której wszyscy się znają.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?