Czy można udostępnić dokumentację medyczną pacjenta, gdy w upoważnieniu do otrzymania odpisów z dokumentacji lekarskiej upoważnił on osobę fizyczną i działających w jej imieniu pracowników a wniosek podpisała osoba, która nie jest wskazana w upoważnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kuśmierek Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można udostępnić dokumentację medyczną pacjenta, gdy w upoważnieniu do otrzymania odpisów i kopii z dokumentacji lekarskiej upoważnił on osobę fizyczną np. Jana Kowalskiego oraz działających w jego imieniu pracowników i zleceniobiorców do otrzymania odpisów, wyciągów i kopii dokumentacji lekarskiej o jego stanie zdrowia od wszystkich lekarzy, jednostek medycznych i podmiotów leczniczych prowadzących leczenie oraz sprawujących opiekę medyczną nad pacjentem a wniosek podpisała osoba, która nie jest wskazana w upoważnieniu pacjenta (prawdopodobnie pracownik)?

Do ww. wniosku dołączone zostało upoważnienie wydane na osobę fizyczną np. Jana Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Kancelarie Prawne" oraz działających w jej imieniu pracowników i zleceniobiorców do otrzymania odpisów, wyciągów i kopii dokumentacji lekarskiej o stanie zdrowia pacjenta od wszystkich lekarzy, jednostek medycznych i podmiotów leczniczych prowadzących leczenie oraz sprawujących opiekę medyczną nad pacjentem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX