Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka ma przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego na córkę w kwocie 250 zł miesięcznie na okres od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r. W dniu 13 grudnia 2010 r. ośrodek ponownie wystąpił do komornika sądowego o wystawienie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczenia alimentacyjnego. Z zaświadczenia od komornika wynika, iż egzekucja świadczeń okazała się skuteczna. Kwota zobowiązania dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 250,45 zł.

Czy w takiej sytuacji świadczenie z funduszu powinno być nadal płacone, czy należy wstrzymać wypłatę od stycznia 2011 r. i uchylić decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację