Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik został wezwany na wywiad alimentacyjny - nie stawił się. W drodze postępowania został uznany za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Został złożony wniosek o zatrzymaniu prawa jazdy do starosty, gdzie została wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy. Dłużnik zgłosił się sam na wywiad alimentacyjny, w wyniku którego został ustalony nowy adres zamieszkania na terenie innej gminy, udokumentował cztery wpłaty jednorazowo w każdym miesiącu, nie niższej niż 50% zasądzonych alimentów, chciał również odzyskać prawo jazdy. Komornik i OWW zostali poinformowani o uzyskanych informacjach z wywiadu alimentacyjnego.

Czy jeżeli nowy OWD podejmie działania i złoży wniosek o zwrot prawa jazdy, to czy moja decyzja o uchylaniu się tego dłużnika nie powinna być uchylona?

Jeżeli tak, to czy obecny OWD powinien mnie o tym poinformować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?