Czy można sprostować tytuł wykonawczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Został wystawiony tytuł wykonawczy z nieprawidłową datą wystawienia i nadania klauzuli, tj. zamiast prawidłowego 2018 r. wpisano 2017 r.

Czy można sprostować tytuł wykonawczy w trybie art. 113 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w związku z art. 18 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a.?

Czy też należy wystawić nowy tytuł wykonawczy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access