Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy według art. 15zzr ust. 1 ustawy o zmianie ustawy z 31.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568):

Czy można sprawdzać kompletność wniosków oraz wzywać do usunięcia stwierdzonych braków i określać termin ich usunięcia?

Czy w przypadku nieusunięcia braków sprawę może pozostać bez rozpatrzenia (wnioski sprzed ustawy i po ustawie)?

Można wydać zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę?

Co z wcześniej wydanymi wszczęciami w sprawach, które tego wymagały i udziałem stron?

Czy można wydać postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia w określonym terminie o potem ewentualnie wnieść sprzeciw?

Co z wcześniej wydanymi postanowieniami, czy można wydać sprzeciw (zgłoszenia sprzed ustawy i po ustawie)?

Czy można wydać postanowienie o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie o potem ewentualnie wydać decyzję odmowną (wnioski sprzed ustawy i po ustawie)?

Czy należy we wszystkich sprawach - zgłoszeniach / zaświadczeniach / wnioskach o pozwolenie na budowę wysłać pismo do inwestorów z informacją, iż ich sprawy nie są wszczęte (chociaż przy zgłoszeniu i zaświadczeniu nie ma wszczęcia) i nie rozpoczyna się bieg terminów do ich załatwienia ze względu na epidemię, czy nic nie robić i normalnie wykonywać wszystkie czynności (zgłoszenia i wnioski sprzed ustawy i po ustawie)?

Czy należy we wszystkich zgłoszeniach / wnioskach o pozwolenie na budowę wysłać pismo do inwestorów z informacją, iż termin załatwienia ich sprawy ulega zawieszeniu na czas epidemii i nic nie robić w sprawach (zgłoszenia i wnioski sprzed ustawy i po ustawie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?