Czy można skutecznie żądać zapłaty przedawnionych, ale zabezpieczonych wpisem w dziale IV księgi wieczystej zaległości za lata... - OpenLEX

Czy można skutecznie żądać zapłaty przedawnionych, ale zabezpieczonych wpisem w dziale IV księgi wieczystej zaległości za lata 2012 – 2013 z tytułu podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy od zaległości przedawnionych, ale zabezpieczonych wpisem w dziale IV księgi wieczystej za lata 2012-2013 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych możemy żądać spłaty należności głównej i odsetek tylko zabezpieczonych wpisem w dziale IV księgi wieczystej czy możemy żądać spłaty należności głównej i odsetek niewpisanych w dziale IV księgi wieczystej, ale liczonych jeszcze do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX