Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi inwestycję. Na zgromadzeniu wspólników w marcu 2018 r. podjęto decyzję, że wszystkie koszty, które zostały poniesione w latach 2016 i 2017 mają zostać zaksięgowane jako koszty poniesionej inwestycji w budowie konto 083. Księgi i sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie zostały jeszcze zamknięte i zatwierdzone, więc odpowiednie księgowania zostaną wprowadzone, ale księgi i sprawozdanie za 2016 r. zostały zamknięte i zatwierdzone. Spółka w związku z poniesionymi kosztami w 2016 r. wykazała stratę księgową: 5.197.002,69 zł w tym przychody: otrzymane darowizny pieniężne: 67.204,27 zł oraz koszty: różnice kursowe niezrealizowane: 5.036.297,50 zł; inne koszty operacyjne: 227.909,46 zł.

Jak należy teraz skorygować te zapisy za 2016 r. i wykazać koszty w wysokości 5.264.206,96 zł z 2016 r. jako inwestycje w budowie?

Czy wystarczy wyksięgować tę kwotę z konta 820 Rozliczenie wyniku finansowego na konto 083?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?