Czy można skierować wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji, gdy dłużnik mieszka za granicą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tutejszy Ośrodek zwraca się z prośbą o wyjaśnienie pewnych kwestii dotyczących zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa niealimentacji.

Czy w przypadku dłużników, którzy są Polakami, a mieszkają za granicą też powinno się wystosować takie zawiadomienie?

Jeśli tak, czy ma znaczenie, że organ nie posiada zagranicznego adresu zamieszkania dłużnika, ani zaświadczenia od komornika jedynie od Prezesa Sądu, który nie dysponuje informacjami na temat bezskuteczności egzekucji?

Czy organ powinien mieć aktualne zaświadczenie od komornika, czy wystarczy, że organ ma wiedzę, że zaległość dłużnika przekracza 3 miesiące, gdyż nie ma żadnych informacji od komornika o wpłacie, a na zaświadczeniu o bezskuteczności załączanym przez stronę do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z FA jest wykazana kwota zaległości itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX