Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ze środków ZFRON (pomoc indywidualna) można pracownikowi niepełnosprawnemu udzielić dofinansowania na pobyt dziecka zdrowego na "zielonej szkole"?

W regulaminie jest zapis: "Osobami uprawnionymi do ubiegania się o indywidualną pomoc na kolonie, obozy oraz turnusy rehabilitacyjne dla dzieci są 1) pracownicy pełnosprawni, mający na utrzymaniu dzieci niepełnosprawne w wieku do 18 lat 2) pracownicy niepełnosprawni, posiadający na utrzymaniu dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat. Zakładowa działalność Funduszu Rehabilitacji obejmuje finansowanie wydatków na: pomoc indywidualną na kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne."

Jak rozumieć pojęcie "zielona szkoła"?

Czy można ją zaliczyć do którejś z form wypoczynku wymienionych w regulaminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?