Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel złożył wniosek o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Staż trwał od 1.09.2014 r. do 3.10.2018 r. w trakcie stażu nauczyciel przebywał na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w okresie od 19.10.2015 r. do 12.06.2016 r. Wniosek o awans został złożony w październiku 2018 r. licząc okres nieobecności nauczyciela 238 dni o tyle powinien być przedłużony staż nauczyciela - wydłużony staż trwał 490 dni (licząc do stażu również okresy ferii letnich i zimowych). Czy w zaistniałej sytuacji można przyjąć wniosek nauczyciela i rozpocząć procedurę awansu mimo, iż staż odbywał się dłużej niż powinien (2 lata i 9 miesięcy) czy należy wydać decyzję odmowną nauczycielowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?