Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny złożył wniosek o rozłożenie na raty długu.

Obecnie wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie łącznej 700,00 zł na osoby uprawnione. Dłużnik we wniosku wskazał, że deklaruje się spłacać na konto MGOPS zaległość z funduszu alimentacyjnego w kwocie po 300,00 zł na miesiąc aż do całkowitej spłaty oraz wpłacać bieżące alimenty w kwocie 700,00 zł.

Czy można rozłożyć na raty zadłużenie powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, skoro nadal wypłacane są świadczenia z FA?

Jeżeli dłużnik wpłacałby do nas po 1.000,00 zł jako ratę na miesiąc, to jak rozliczyć raty osobno 300,00 zł na zaległość i 700,00 zł na bieżące, skoro wszelka zaległość rozliczana jest w pierwszej kolejności na odsetki, a potem na najstarszą zaległość?

W przypadku rozłożenia na raty, egzekucja komornicza zostaje zawieszona, wystarczy komornika informować o wywiązywaniu się z rat?

Czy można rozłożyć tylko konkretny czasookres na raty, a do pozostałej części zadłużenia komornik prowadzi egzekucję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?