Czy można przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego obywatelowi Wielkiej Brytanii posiadającemu decyzję... - OpenLEX

Czy można przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego obywatelowi Wielkiej Brytanii posiadającemu decyzję wojewody zezwalającą na pobyt czasowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego obywatelowi Wielkiej Brytanii posiadającemu decyzję wojewody zezwalającą na pobyt czasowy na terytorium RP do dnia 1.02.2025 r.?

Zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP wydane na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 104 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Do Ośrodka wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego dla kobiety zamieszkującej na terenie gminy, będącej obywatelką Wielkiej Brytanii, która pozostaje w związku małżeńskim z Polakiem, z którym ma 3 dzieci (obywatelstwa polskie), oraz 2 dzieci z poprzedniego związku (obywatelstwa brytyjskie).

Czy kobieta mająca obywatelstwo angielskie i wnioskująca o zasiłek rodzinny na 2 dzieci mające również obywatelstwo angielskie spełnia przesłanki określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX