Czy można przyznać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji za wrzesień i październik 2018 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani miała przyznany zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka (całkowicie ubezwłasnowolnionego) do dnia 31.08.2018 r. (do daty orzeczenia). Dziecko 23.08.2018 r. ukończyło 21 lat. Pani złożyła wniosek na stary okres zasiłkowy 2017/2018 na ww. dziecko na zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego dnia 06.11.2018 r. Dołączono do wniosku orzeczenie z 16.10.2018 r. z datą wniosku o wydanie orzeczenia 30.08.2018 r. - stopień znaczny - bezterminowo.

Czy Pani należy się zasiłek rodzinny i dodatki na stary okres zasiłkowy od 01.09.2018 r. do 30.10.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access