Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zasiłku pielęgnacyjnego.

Osoba (20 lat) złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i przedłożyła orzeczenie ZUS, z którego wynika, iż nie jest całkowicie niezdolna do pracy. Doręczona również została opinia, sporządzona na zlecenie sądu przez lekarza biegłego, która w odpowiedzi na pytanie sądu zawiera informację, iż osoba jest całkowicie niezdolna do pracy od nadal do końca 2018 roku. Ponadto doręczony został wyrok Sądu, w którym widnieje następujący zapis: "po rozpoznaniu na rozprawie odwołania Pana...od decyzji ZUS nr...w sprawie przeciwko ZUS o rentę socjalną zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje rentę socjalną na okres od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r."

Czy na podstawie posiadanej dokumentacji można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, gdyż nie ma wyroku zmieniającego orzeczenie ZUS, jedynie wyrok zmieniający decyzję ZUS o odmowie przyznania renty socjalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację