Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina posiada dwóch zameldowanych na jej terenie mieszkańców, którzy przebywają odpowiednio pierwszy z nich w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez organizację pozarządową, mieszkanie to działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenie MRPiPS, drugi mieszkaniec przebywa w mieszkaniu wspieranym prowadzonym w oparciu o wytyczne CT9-EFS. Mieszkanie to również prowadzone jest przez organizację pozarządową. Powyższe mieszkania nie są prowadzone na zlecenie naszej Gminy. Mieszkania te położone są na terenie sąsiednich gmin. Mieszkańcy podpisali z organizacją pozarządową umowy cywilnoprawne na pobyt czasowy w mieszkaniu chronionym i mieszkaniu wspieranym. Obydwaj ww. mieszkańcy pobierają z naszego ośrodka zasiłek stały. Mając na uwadze art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz że ww. mieszkańcy nie zostali do poszczególnych mieszkań skierowani przez nasz OPS, przebywają tam na podstawie indywidualnych umów oraz że pobierają od nas zasiłek stały.

Czy możemy przyznać zasiłek celowy w czasie ich pobytu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?