Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Dziecko urodziło się martwe.

Do wniosku dołączyła decyzję z Urzędu Pracy, w której zostaje jej przedłożony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych o czas, przez który przysługiwałby Pani zasiłek macierzyński.

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie na dziecko, które urodziło się martwe?

Jeśli tak, to na jaki okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?