Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego z PUP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2018 r.

PYTANIE

Pani pobiera zasiłek dla bezrobotnych na okres przysługiwania, zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłku macierzyńskiego - po urodzeniu dziecka w ciągu miesiąca po utracie prawa do zasiłku (2018-01-11 do 2019-01-09). Dziecko urodzone 2017-10-01 (w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych). W okresie 2017-10-01 do 2018-09-30 pobierała świadczenie rodzicielskie (art. 17c ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W dniu 2018-10-25 Pani złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Orzeczenie (konieczność stałej bądź długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) - wniosek o ustalenie niepełnosprawności złożony w PCPR 2017-11-30 - pkt 7 - nie wymaga, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. orzekania - utrzymane w mocy, następnie wyrok sądu z dnia 2018-09-18 przyznający (pkt 7).

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego z PUP?

Jeśli można, to na jaki okres przyznać świadczenie i w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX