Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne siostrze na brata, gdy zmarła matka, która pobierała świadczenie? - OpenLEX

Nowość Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne siostrze na brata, gdy zmarła matka, która pobierała świadczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne siostrze na brata, gdy zmarła matka, która pobierała świadczenie?

Osoba niepełnosprawna, pełnoletni mężczyzna z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności na stałe. Do tej pory świadczenie pielęgnacyjne pobierała na syna matka, która obecnie zmarła. Siostra, która mieszka z bratem jest jedyną osobą, która sprawuje opiekę.

Matka była rozwiedziona - jest wyrok o zasądzonych alimentach na syna, który nadal jest uprawniony i pobiera fundusz alimentacyjny.

Czy pełnoletnia siostra, która mieszka z bratem i sprawuje opiekę całodobowo może nabyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Obecnie złożyła wniosek do prokuratury okręgowej w sprawie ubezwłasnowolnienia brata, ponieważ on jest pełnoletni, ale nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, nie jest osobą decyzyjną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX