Czy można przyznać świadczenie Dobry Start i 500+ obywatelowi Ukrainy? - OpenLEX

Czy można przyznać świadczenie Dobry Start i 500+ obywatelowi Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Ukrainy złożył wniosek na świadczenie wychowawcze oraz Dobry start.

Do wniosku dołączona została decyzja udzielająca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do dnia 01 lutego 2022 r. Podstawa prawna decyzji: art. 114 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 1 i 2, art. 104 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 240 pkt 1, art. 242 ustawy o cudzoziemcach. Wnioskodawca czeka na kartę pobytu. Wraz z dzieckiem posiadają nadane numery PESEL. Żona przebywa nadal na Ukrainie, gdzie pracuje.

Czy można przyznać świadczenie Dobry Start i wniosek 500+ wysłać do koordynacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX