Czy można przyznać świadczenia rodzinne jeśli wyrok alimentacyjny nie jest jeszcze prawomocny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka w dniu 22 maja 2015 r. Oświadczyła, iż jest osobą samotnie wychowująca dziecko, jest panną i posiada zasądzone alimenty. Nie podała we wniosku ojca dziecka oraz jego dochodów. Strona przedłożyła wyrok zasadzający alimenty z dnia 19 maja 2015 r., czyli na dzień złożenia wniosku wyrok był nieprawomocny.

Czy można przyznać zasiłek rodzinny na podstawie ww. wyroku czy należy zaczekać na jego prawomocność?

Dziecko kończy rok w dniu 29 maja 2015 r. (w tym dniu wyrok jeszcze nie będzie prawomocny).

Czy można przyznać dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX