Czy można przyznać nagrodę nauczycielowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można dać nagrodę nauczycielowi, gdy jest on na urlopie bezpłatnym?

Przydzielałam nagrody 8 października 2009 r. a nauczyciel jest na urlopie od 1 października 2009 r.

Czy można dać nauczycielowi nagrodę dnia 14 października 2009 r., gdy on dnia 1 października 2009 r. składa podanie o rozwiązanie umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX