Czy można przyznać dodatek elektryczny jedynie na podstawie wyjaśnienia złożonego przez zarządcę wraz z korektą deklaracji CEEB? - OpenLEX

Czy można przyznać dodatek elektryczny jedynie na podstawie wyjaśnienia złożonego przez zarządcę wraz z korektą deklaracji CEEB?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o dodatek elektryczny, po weryfikacji wniosku w CEEB okazało się, iż zarządca w deklaracji z dnia 06.02.2022 r. zaznaczył, iż w budynku są mieszkania, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel (bazował na danych z lat ubiegłych).

W dniu 03.01.2023 r. ten sam zarządca złożył korektę wcześniej złożonej deklaracji i zaznaczył, iż w budynku jest 2 lokatorów, którzy ogrzewają mieszkanie za pośrednictwem energii elektrycznej.

Czy w związku z powyższym, można przyznać dodatek elektryczny?

Dodam, że w trakcie rozmowy telefonicznej z zarządcą ustalono, iż faktycznie pracownik bazował na danych z lat ubiegłych i zapomniał ująć w deklaracji z lutego 2022 r., iż w budynku mieszkalnym są lokatorzy, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Czy na tą okoliczność wystarczy wyjaśnienie zarządcy, czy trzeba przeprowadzić wywiad środowiskowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX