Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2013 r.

PYTANIE

W 2002 r. developer uzyskał pozwolenie na odprowadzenie wód opadowych z terenu budowanego osiedla do studni chłonnych na terenie zbiornika retencyjnego, znajdującego się na gruncie będącym jego własnością. Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone do 2007 r. W tym czasie developer przekazał teren zbiornika gminie. W 2008 r. wydano nowe pozwolenie wodnoprawne dla developera na przebudowę urządzeń wodnych (studni chłonnych), a gmina jako właściciel wylotu miała uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do ziemi. Podtapiane są działki sąsiednie. Developer nie wykonał przebudowy urządzeń wodnych, a gmina nie wystąpiła o pozwolenie wodnoprawne.

Czy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. można przymusić developera do budowy urządzeń i poprawy sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację