Czy można przyjąć, że opisany proces suszenia i rozdrabniania jest procesem odzysku R4, w wyniku którego powstał materiał będący produktem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Odpady o kodach 10 02 10 i 10 02 80 są suszone (jeżeli jest taka potrzeba), przesiewane oraz rozdrabniane w dezyntegratorze magnetycznym. W wyniku tego procesu powstaje materiał o pewnym uziarnieniu - magnetyt syntetyczny.

Czy można przyjąć, że stosowany proces jest procesem odzysku R4, w wyniku którego powstały materiał jest produktem?

Jakimi dokumentami powinien dysponować przedsiębiorca, aby wykazać, że powstały materiał jest pełnowartościowym produktem, a nie odpadem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX