Czy można przyjąć zakupione surowce po wartości z faktury zakupu, a transport zaewidencjonować na koszty rodzajowe? - OpenLEX

Czy można przyjąć zakupione surowce po wartości z faktury zakupu, a transport zaewidencjonować na koszty rodzajowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma rejestruje zakup surowców w cenie nabycia. Co zrobić w przypadku, jeśli bale drewniane kupowane są na osobnej fakturze od kontrahenta, a faktura za ich transport jest wystawiana przez innego kontrahenta z opóźnieniem.

Czy można wówczas przyjąć bale po wartości z faktury zakupu, a transport wrzucić na koszty rodzajowe rejestrując je jednocześnie na 5-tkach jako dodatkowy koszt wpływający na wartość kosztu wytworzenia danego wyrobu?

Docelowo koszt ten będzie ujęty w koszcie wytworzenia wyrobu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX